Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Het Oogappeltje. Door de site te gebruiken, stem je in met de voorwaarden die hier worden genoemd. Als je onze site bezoekt en/of iets bij ons koopt, maak je gebruik van onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website gebruikt of er toegang toe krijgt. Door een deel van de site te gebruiken of er toegang toe te krijgen, stem je in met deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag je de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

Bedrijfsinformatie Het Oogappeltje

KvK:24279434

Adres: Kerkweg 35 2985AM Ridderkerk

E-mail: klantenservice@het-oogappeltje.nl

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je minstens de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om jouw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor een onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag je bij het gebruik van de Service wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook, op elk moment.

Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair, nauwkeuriger, vollediger of actueler bronnen van informatie te raadplegen. Het vertrouwen op materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt voor jouw referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid. We hebben ons uiterste best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op jouw computerscherm nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op individuele basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor elk product of elke dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door jou wordt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het opgegeven e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je doet in onze winkel. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, prompt bij te werken zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Voor meer details, bekijk ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen monitoring of controle hebben, noch input. Je erkent en stemt ermee in dat we toegang tot dergelijke tools "as is" en "as available" bieden zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie, en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s). We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief, maar niet beperkt tot, de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderhevig aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gekoppeld. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die verband houden met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die zijn gemaakt in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Jouw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of orders te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen of aan te moedigen om deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten schadelijke code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam te versturen, te phishen, te farmen, voorwendsels te maken, te spideren, te crawlen of te schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder jou hiervan op de hoogte te stellen. Je stemt uitdrukkelijk in dat jouw gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken, op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan jou worden geleverd via de dienst worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige voorstellingen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Het Oogappeltje, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de dienst of een product dat is verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING
Je stemt ermee in om Het Oogappeltje en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of ons. Je kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wilt maken van onze Diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site. Indien naar ons oordeel je niet slaagt, of wij vermoeden dat je niet geslaagd bent, om te voldoen aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen we je toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal geen afstand van een dergelijk recht of bepaling vormen.

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Dienst, vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons worden vervangen (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Diensten leveren, zullen worden beheerst door en worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden vormt de acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via klantenservice@het-oogappeltje.nl

SECTIE 21 - RETOURNERINGEN TIJDENS VERKOOPPERIODES
Tijdens kortingsacties behoudt Het Oogappeltje zich het recht voor om vouchers uit te geven bij het retourneren van een product. Natuurlijk behoud je het gemak van een afkoelingsperiode van 14 dagen en kun je je product binnen deze tijd retourneren, al dan niet in overeenstemming met de retourvoorwaarden. Je ontvangt je voucher per e-mail binnen 14 dagen na retournering.